Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Viimeinen Palvelus Oy

Tukkipuuntie 3

90420 Oulu

Y-tunnus: 1936684-6

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Jaakko Väyrynen, Viimeinen Palvelus Oy

Sähköposti: jaakko@viimeinenpalvelus.fi

 

REKISTERIN NIMI

Viimeinen Palvelus SHOP asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

-       Asiakassuhteen hoitaminen

-       Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

-       Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

-        

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET:

-       Asiakkaan tunnistaminen sekä käyttöoikeuksien hallinta

-       Tilausten välittäminen tuotteita myyville kauppiaille

-       Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä-Väärinkäytösten estäminen-

-       Markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaan)

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot:

•    Henkilön etu- ja sukunimi

•    Sähköpostiosoite

•    Osoitetiedot

•    Puhelinnumero

•    IP-osoite

•    Asiakkaan mahdollisesti tallentamat maksuvälinetiedot

 

Tilaustiedot:

•    Tilattu tuote / tuotteet

•    Tilauksen maksutapa

•    Tilauksen ajankohta

•    Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot

•    IP-osoite

•    Selaimen tunniste (user agent)

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Viimeinen Palvelus SHOP -verkkokaupan erikseen määrittämät henkilöt tai yhteistyökauppiaat. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla sekä pääsyn hallinnalla.

 

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Viimeinen Palvelus lähettää tiedot vain tunnukselle tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

 

OIKEUS TIEDON KORJAAMISEEN

Asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

 

SUORAMARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Asiakkaan tietoja ei tulla käyttämään suoramarkkinointiin ellei siihen erikseen pyydetä lupaa. Asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhdeviestintään.

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. All rights reserved.